Skip to main content

Şiddet ve Sağlık

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak; Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütmekteyiz. Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim modüllerine aşağıda bulabilirsiniz.

Uzmanlar İçin Şiddet ve Sağlık Eğitim Modülü

Kadınlar için Şiddet ve Sağlık Eğitim Modülü

Bu eğitim Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu eğitimde ifade edilen görüşler yazar/yazarların/kurum/kurumların görüşleridir ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.