Video: Toplumsal Cinsiyet ve Yaşamımıza Yansımaları

Videoyu izlemeden önce aşağıdaki sorulara ne cevap verirdiniz?

 İşte Size Toplumsal Cinsiyet! 

- Toplumsal Cinsiyet deyince ne anlıyoruz? 

Korumacı Cinsiyetçilik

- Korumak ve korunmak deyince aklımıza neler geliyor? Cinsiyetler arası farkları var mıdır? 

İş ve Aile Yaşamında Denge

- İş ve Aile Yaşamının Dengede olması kimin sorumluluğudur?

Kaynaklara Erişim ve Eşitlik

- Ekonomik kaynaklara kadınlar ve erkekler eşit olarak erişebiliyor mu? 

Dil’de Eşitlik

- Kullandığımız dile yansıyan ve sıkça karşımıza çıkan “cinsiyetçi” kelimeler, kalıplar ve yargılardan örnekler sıralayabilir misiniz?