Mevcut Eğitimler

Toplumsal Cinsiyet

Merhaba,

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve yaşamımıza yansımaları hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bu bölümde, ergen ve gençlere yönelik çalışmalar hazırladık. Öğretmen, psikolojik danışman ve ebeveynler başta olmak üzere ilgi duyan herkesin gerek faydalanıcı gerekse uygulayıcı olarak kullanabilmelerini dikkate aldık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi uzun bir yolda, farkındalığın gelişmesine ve davranışsal/bilişsel dönüşümü desteklemeye yönelik farklı temalara yer verdik.

Bölümleri sırası ile izlerken, bölüm içeriklerinin öncesi ve sonrası bıraktığımız soruları da dikkate almanızı öneririz. Bu soruların hem kendi farkındalığımız hem de çalışmalarınızda yol gösterici olacağını düşündük. Elbette ki soruları çoğaltabilirsiniz.

Tüm bölümlerin sonunda ise kısa bir değerlendirme anketi ile, çalışmalarımızın geliştirilmesine katkınızı almaya çalıştık, şimdiden teşekkür ederiz.

Kadın Sağlığı

Kadınlar, gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizlik sebebiyle kendi bedenlerine, beden ve ruh sağlığına ilişkin bilgilerden mahrum kalabilmektedir. Sosyal destek odaklı çalışmalar ve uygulamaların yanı sıra bu alanlarda bilgilendirme çalışmalarının da yapılabilmesi kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi için önemlidir. Kadın sağlığı ve çocuk/ergen sağlığını temel alan eğitim programları kadınların bedensel ve ruhsal açıdan “iyi olma halini” destekler.

TAP Vakfı Akademi dijital öğrenme platformu ile kadınların temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında; doğru bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek, koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmek, sağlık ve kamu hizmet taleplerinin artması amaçlanır.


Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitimi

Program hakkında bilgi almak için bize info@tapv.org.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.