Skip to main content

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet ve yaşama yansımalarından yola çıkarak hazırladığımız ve iki ayrı modülden oluşan bu bölümde, ergenleri ve gençleri odağına alan; öğretmen, psikolojik danışman ve ebeveynler başta olmak üzere ilgi duyan herkesin ergen ve gençlerle yapacakları çalışmalarda kullanabileceği materyaller hazırladık. Toplumsal cinsiyet tanımı ve temel kavramları ile ülkemizde ve dünyadaki ölçülebilir sonuçlarına yer verdiğimiz çalışmalarda, genç insanların meslek ve kariyer seçimleri üzerindeki etkisine özel bir bölüm ayırdık.

Toplumsal Cinsiyet ve Yaşamımıza Yansımaları

Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyet