Skip to main content

Kadınlar için Şiddet ve Sağlık Eğitim Modülü

Kaydet Paylaş
Paylaş
Sayfa Adresi
Sosyal Medyada Paylaş

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında:

Kadına yönelik şiddet, dünya üzerinde kadınların maruz kaldığı en yaygın hak ihlallerinden biridir. Şiddetin, kadının bütüncül sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle kadına yönelik şiddet hem kadın sağlığı hem de halk sağlığı sorunudur.

Bu öğrenme modülü, kadınlara, şiddetin sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğunu ve şiddete maruz kalmaları durumunda sağlık kurumlarından, sağlık personelinden alabileceği koruyucu-önleyici hizmetleri anlatmaya odaklanmaktadır.

Eğitim modülü, 4 bölümden oluşmaktadır:

  1. Bölüm: Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Türleri, Şiddet Döngüsünü;
  2. Bölüm: Şiddetin Kadın Sağlığına Etkilerini;
  3. Bölüm: Sağlık Kurumlarının Şiddete Maruz Bırakılan Kadınlara Yönelik Hizmetlerini;
  4. Bölüm: Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Koruyucu-Önleyici Hizmetleri kapsamaktadır.

Eğitim Kazanımları:

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Sağlık Öğrenme Modülü:

  • Kadına yönelik şiddet türleri ve şiddet döngüsüne dair bilgi edinmeye,
  • Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin fark edilmesine,
  • Kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda sağlık sistemindeki hak ve hizmetlere dair farkındalıklarını artırılmasına,
  • Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmalarıyla İlgili bilgi düzeylerinin artırılmasına odaklanmaktadır.

 

Tümünü Göster